Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ІНСТИТУ́ТУ ТВАРИ́ННИЦТВА НААН» Засн. 1932 у Харкові Пд. НДІ молоч. госп-ва ВАСГНІЛ. Назва вид. змінювалася відповідно до перенайменування установи; від 2010 – сучасна. 1960–71 не видавали. Друкують двічі на рік, матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. Вміщують результати наук. дослідж., дискус. матеріали та огляд. статті з питань технології вироб-ва продуктів тваринництва, годівлі, утримання, генетики, розведення та відтворення тварин, забезпечення якості продуктів тваринництва. Гол. ред. – В. Россоха (від 2020).

В. В. Кунець


Покликання на статтю