Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ІНСТИТУ́ТУ ТВАРИ́ННИЦТВА НААН» Засн. 1932 у Харкові Пд. НДІ молоч. госп-ва ВАСГНІЛ. Назва вид. змінювалася відповідно до перенайменування установи; від 2010 – сучасна. 1960–71 не видавали. Друкують двічі на рік, матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. Вміщують результати наук. дослідж., дискус. матеріали та огляд. статті з питань технології вироб-ва продуктів тваринництва, годівлі, утримання, генетики, розведення та відтворення тварин, забезпечення якості продуктів тваринництва. Гол. ред. – В. Россоха (від 2020).

В. В. Кунець

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. В. Кунець . Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70708 (дата звернення: 23.09.2021)