Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В. Ремесла — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В. Ремесла

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ МИРО́НІВСЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ ПШЕНИ́ЦІ імені В. Ремесла» Видавав 2001–12 Миронів. ін-т пшениці НААНУ (Київ. обл.). Назва видання змінювалася відповідно до зміни назви установи. Періодичність – раз на рік; матеріали публікували укр. і рос. мовами; наклад – від 100 до 500 прим. Осн. тематика – питання селекції, насінництва і технологій вирощування зерн. культури. Постійні рубрики: «Селекція», «Насінництво», «Технології», «Наші ювіляри». У деяких вип. залежно від змісту статей були рубрики: «Теоретичні основи селекції зернових культур», «Фізіологія і біо­хімія», «Штучний клімат», «Методи оцінки», «Проблеми імунітету та стійкості до абіотичних факторів», «Трансфер технологій», «Сторінки історії», «Біотехнологія». Гол. ред. – В. Власенко (2001–03), В. Дубовий (2004–06), В. Кочмарський (2007–12).

Г. Д. Волощук

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю