Науково-технічний вісник — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний вісник

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – перший загальнотехнічний український журнал. Видавали 1926–33 у Харкові як місячник тех. секції Харків. наук. т-ва при ВУАН. Статті друкували укр. мовою, що мало важливе значення у справі українізації, зокрема створення укр. наук. тех. термінології. У передмові до першого числа наголошували, що часопис має бути «живим, діловим підручником технічної науки й української наукової технічної мови для червоних інженерів, техніків і студентства». Висвітлювали проблеми розвитку теорії, орг-ції та практ. використання результатів науки; ознайомлювали укр. учених і фахівців з досягненнями науковців СРСР та світу; подавали статті з різних галузей науки й техніки, зокрема машинобудування, буд. механіки, опору матеріалів. 1926–28 друкували розвідки на термінол. теми, добірки нар. термінів, зокрема «Матеріяли до технічної термінології південно-західної Чернігівщини» Т. Секунди (1926, ч. 1, 2, 4–10), «Технічна термінологія до сільськогосподарських машин: Проєкт» Г. Ільницького (1926, ч. 4–5). Усього 1926–28 презентовано 15 статей з термінології та тех. освіти, вміщено 24 публікації укр. науковців, що мешкали за кордоном. У складі редколегії – І. Немоловський, О. Потебня, Є. Орлов, В. Мазуренко, інж. В. Голубович, Є. Касяненко та ін. Серед ред. провід. відділів журналу – К. Зворикін, Є. Споков, К. Симінський.

Літ.: Артюх С. В. Екстралінгвальні фактори формування терміносистеми опору матеріалів у 20–30-х рр. ХХ ст. // Мат. 4-ї Міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»: Зб. ст. Х., 2014.

С. Ф. Бакан, С. І. Очеретянко


Покликання на статтю