Науково-технічний університет ім. Ю. Бугая Міжнародний — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний університет ім. Ю. Бугая Міжнародний

НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Ю. Бугая Міжнародний – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1993 Київ. політех. ін-том, Ін-том кібернетики АНУ (Ки­їв) та корпорацією «IBM» (США). Від 2003 – ім. Ю. Бугая. Підрозділи – Донбас. ін-т техніки і менеджменту, Карпат. ін-т інформатики і підприємництва, Луцький біотех. ін-т, Черніг. ін-т інформації, бізнесу і права, Полтав. ін-т бізнесу, Житомир. навч.-консуль­тац. центр. Готує фахівців за напрямами: «фінанси, банків. справа та страхування», «міжнар. екон. відносини», «менеджмент», «філологія», «фіз. терапія, ерготерапія», «екологія», «технології захисту нав­кол. середовища», «комп'ютерні науки», «інженерія», «програмне забезпечення», «право», «облік і оподаткування», «публічне упр. та адміністрування», «нафтогаз. інженерія та технології», «телекомунікації й радіотехніка». Навч. бл. 8 тис. осіб. Ун-т проводить прикладні дослідж. та дослідно-конструктор. роботи. Серед відомих вчених – Ю. Балакіров, С. Козачен­ко, Ю. Курніков, Т. Кухтик, Ю. Лігум, В. Плахотін, Г. Стеценко. Видає «Вісник Міжнародного науково-технічного університету. Серія Економіка» (від 2006). Ректор – В. Бугай (від 2003).

Ю. М. Бугай

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Ю. М. Бугай . Науково-технічний університет ім. Ю. Бугая Міжнародний // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70711 (дата звернення: 23.10.2021)