Наукоємні технології — Енциклопедія Сучасної України

Наукоємні технології

«НАУКОЄ́МНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ» – журнал. Виходить від 2008 у Києві 4 рази на рік накладом 500 прим. Засн. і видавець – Нац. авіац. ун-т. Матеріали друкують укр. та англ. мовами. Розділи: «Інформаційні технології, кібербезпека», «Електроніка, телекомунікації та радіотехніка», «Транспорт, транспортні технології», «Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія». Осн. тематика визначається назвами розділів. Висвітлює теор. та наук.-практ. результати вітчизн. та зарубіж. вчених, що визначають напрям і розвиток наук. дослідж. у цих галузях. Розповсюджується шляхом книгообміну серед ВНЗів України. Гол. ред. – В. Козловський (від 2018).

А. С. Савченко


Покликання на статтю