Нафтогазова академія Українська — Енциклопедія Сучасної України

Нафтогазова академія Українська

НАФТОГА́ЗОВА АКАДЕ́МІЯ Українська (УНГА) – громадська науково-технічна організація, що об'єднує науковців, фахівців-практиків, а також трудові колективи підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських установ, навчальних закладів, товариств, що своєю діяльністю пов'язані з наф­тогазовим комплексом. Створ. 1993 з ініціативи М. Іванюти, Г. Бойка (обидва були президентами: відповідно 1993–99 і 1999–2000), П. Шпака, О. Істоміна та ін. У подальші роки Академію очолювали М. Ковалко (2000–08) і Б. Клюк (2008–18). Нині УНГА налічує 206 акад. і 314 чл.-кор. та 43 іноз. чл. з США, Канади, В'єтнаму, Бразилії, Мексики, Польщі, Болгарії, РФ, Білорусі, Грузії, Азербайджану. До Академії входять 3 акад. (Є. Крижанівський, О. Лукін, М. Павлюк) та 3 чл.-кор. (Д. Єгер, В. Максимчук, М. Якимчук) НАНУ, а також 16 лауреатів Держ. премії України в галузі н. і т. Президент – О. Петровський (від 2018), гол. учений секр. – А. Коваль, 1-й віце-президент – О. Ковалко, віце-президенти – Є. Крижанівський і Ю. Колбушкін. Віце-президенти за регіонами діяльності нафтогаз. комплексу України: зх. – В. Максимчук (Львів), О. Кондрат (Івано-Франківськ); центр. – Р. Говдяк (Київ); сх. – Ю. Пономарьов (Харків), В. Солодкий (Полтава). У складі УНГА: 12 галуз. відділ. – розкриття та випробування пластів (кер. – О. Бачериков), транспортування нафти і газу (Р. Говдяк), економіки нафтогаз. пром-сті (М. Данилюк), автоматизації технол. процесів і вироб.-госп. діяльності (Ю. Пономарьов), геології нафти і газу (М. Євдощук), нафтоперероблення та нафтохімії (М. Братичак), розробки й експлуатації нафт. і газових родовищ (О. Кондрат), нафтогаз. обладнання та механізмів (Б. Копей), техніки та технології буріння нафт. і газових свердловин (І. Чудик), геофіз. методів дослідження (С. Вижва), екології та проблем розвитку нафтогаз. комплексу (П. Дригулич), нетрадиц. методів підготовки нафтогазоресурс. бази (А. Коваль); Черніг. (О. Лукін), Харків. (І. Фик) і Рівнен. (А. Власюк) осередки. Від поч. свого заснування УНГА забезпечує взаємодію академіч., галуз. й університет. науки та вироб-ва. За запитом кер-ва Держкомгеології та Держнафтогазпрому долучається до аналізу річних планів наук. і тематич. робіт різних відомств нафтогаз. пром-сті. Для цього створили при президії гол. консультативну, а у кожному із відділень – проблемні координаційно-консультативні ради. Фахівці Академії спільно з Укр. геол.-розв. ін-том підготували 6-том. «Атлас родовищ нафти і газу України» (Л., 1998–99). Вони також брали участь у розробленні Нац. програми «Нафта і газ України до 2010 року». Академія виступала співзасн. журналів «Геологія і геохімія горючих копалин», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтова і газова промисловість» (нині «Нафтогазова галузь України»). З метою забезпечення обміну інформацією між чл. Академії були проведені міжнар. наук.-практ. конференції: у Івано-Франківську – 1993 і 2000, Києві – 1994 і 2002, Львові – 1995, Харкові – 1996, Полтаві – 1998, м. Судак (АР Крим) – 2004, м. Борислав (Львів. обл.) – 2012, м. Яремче (Івано-Фр. обл.) – 2013.

О. П. Петровський


Покликання на статтю