Наукові записки Львівського державного університету імені Івана Франка — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Львівського державного університету імені Івана Франка

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Франка» Видавали 1946–58 у Львів. ун-ті із різною періодичністю накладом 500–1000 прим.; усього – 44 т., 54 вип. Матеріали публікували укр. та рос. мовами. Друкували у 12-ти серіях: «Біологічна», «Геологічна», «Історична», «Фізико-математична» (від 1954 – «Механіко-математична»), «Філологічна», «Хімічна», «Юридична», «Астрономічний збірник», «Географічний збірник», «Літературно-критичний збірник», «Питання журналістики», «Факультет іноземних мов». Кожну серію укладали редколегії, сформовані провід. вченими з відповід. галузей знань, серед відп. ред. окремих томів – А. Брагінець, Б. Гнєденко, Є. Лазаренко. Припинили випуск у зв’язку з переформатуванням наук.-видавн. роботи і створенням «Вісника [Львівського університету]».

І. Я. Петрій

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. Я. Петрій . Наукові записки Львівського державного університету імені Івана Франка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70820 (дата звернення: 28.09.2021)