Наше слово — Енциклопедія Сучасної України

Наше слово

«НА́ШЕ СЛО́ВО» – квартальник Союзу українок Австралії (СУА). Виходить з перервами від 1965 накладом 750 прим., від 1992 – 400. Спочатку видавали в м. Сідней (ред. Л. Гордіїва, 1965–67); 1968–79 – у м. Мельбурн (ред. Л. Гаєвська-Денес, англомов. ред. M. Грудка, 1968–70). Після шестиріч. перер­ви вихід часопису відновлено в Сіднеї (ред. С. Сивенька, 1986–92; англомов. ред. Г. Данько). З черговим переміщенням осідку управи СУА «Н. с.» знову видають у Мельбурні (від ч. 82; ред. С. Добрянська-Радивил, англомов. ред. М. Стахурська). Журнал має патріот. спрямування, висвітлює діяльність жін. орг-цій, публікує художні твори, повідомлення з укр. громад. життя тощо. Часопис ілюстрований, зокрема містить оригінал. малюнки С. Сивенької; тиражують ксеродруком. Серед співроб. – О. Домазар, Є. Козьолковська, І. Суховерська, Т. Борець, С. Якубовська, П. Борис, Т. Бабій, М. Покорська, Г. Яськевич, Н. Кармазин (у Сіднеї); Є. Дубів, М. Ковшик, І. Хом'як, В. Федевич, Г. Петришин, Л. Айткен (у Мельбурні). Постійні автори: В. Войцехівська, Т. Волошка, О. Ільків, Б. Коваленко, З. Когут, Ю. Олійник, Л. Онішко, К. Рошко, А. Хрущевська, Г. Чорнобицька.

Л. І. Саєнко


Покликання на статтю