Наше слово — Енциклопедія Сучасної України

Наше слово

«НА́ШЕ СЛО́ВО» – літературний, громадсько-політичний і науково-популярний ілюстрований журнал. Виходив 1928 неперіодично в Полтаві (всього 8 номерів) як додаток до г. «Більшовик Полтавщини» (нині «Зоря Полтавщини»). Ред. – Л. Дяченко, крит.-бібліогр. відділ вів Г. Майфет. Публікува- ли художні, публіцист., літ.-крит. твори літераторів Полтавщини – Ю. Андрущенка, О. Діхтяра, Ю. Жилка, С. Жураховича, М. Корсуна, К. Лаврунова, В. Онищенка, С. Тарашкевича та ін. Вміщено низку статей з історії укр. літ-ри («Іван Котляревський», «Т. Г. Шевченко», «П. О. Куліш»), розвідку «Нариси з історії українського письменства» П. Капельгородського, публіцист. нарис «Боротьба за радянську владу на Полтавщині» Л. Дяченка, нарис «Чужі закони» Мате Залки, спогади про Панаса Мирного, крит.-бібліогр. матеріали, гуморески.

П. П. Ротач


Покликання на статтю