Наше слово — Енциклопедія Сучасної України

Наше слово

«НА́ШЕ СЛО́ВО» – літературний, громадсько-політичний і науково-популярний ілюстрований журнал. Виходив 1928 неперіодично в Полтаві (всього 8 номерів) як додаток до г. «Більшовик Полтавщини» (нині «Зоря Полтавщини»). Ред. – Л. Дяченко, крит.-бібліогр. відділ вів Г. Майфет. Публікува- ли художні, публіцист., літ.-крит. твори літераторів Полтавщини – Ю. Андрущенка, О. Діхтяра, Ю. Жилка, С. Жураховича, М. Корсуна, К. Лаврунова, В. Онищенка, С. Тарашкевича та ін. Вміщено низку статей з історії укр. літ-ри («Іван Котляревський», «Т. Г. Шевченко», «П. О. Куліш»), розвідку «Нариси з історії українського письменства» П. Капельгородського, публіцист. нарис «Боротьба за радянську владу на Полтавщині» Л. Дяченка, нарис «Чужі закони» Мате Залки, спогади про Панаса Мирного, крит.-бібліогр. матеріали, гуморески.

П. П. Ротач

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
П. П. Ротач . Наше слово // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70916 (дата звернення: 24.09.2021)