Наше право — Енциклопедія Сучасної України

Наше право

«НА́ШЕ ПРА́ВО» – науково-практичний журнал. Видають від 1997 у Києві 4 рази на рік, матеріали публікують укр., рос. і англ. мовами. Засн.: Харків. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України, Міжрегіон. академія упр. персоналом, Зх.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, НАПрНУ, Мін-во юстиції України, Академія юрид. наук Молдови. Висвітлюють питання екол., госп., конституц. права; вміщують огляд законодавства, зокрема податк. і про іноз. інвестиції. Осн. рубрики: «Теорія, історія держави і права, конституційне право», «Адміністративне право», «Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика», «Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право», «Міжнародне право», «Банківське та фінансове право», «Філософія та психологія права». Гол. ред. – О. Джафарова (від 2019).

В. Ф. Кузнецов

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. Ф. Кузнецов . Наше право // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70919 (дата звернення: 18.09.2021)