Наше знамя — Енциклопедія Сучасної України

Наше знамя

«НА́ШЕ ЗНА́МЯ» – радянофільський журнал. Виходив 1924–27 в Празі неперіодично (усього 9 чисел). Орган студент. орг-ції в Чехо-Словаччині «Союзу студентів громадян СРСР». Матеріали публікували укр., білорус., молд. і рос. мовами. Друкували статті громад.-політ. тематики, організац. матеріали студент. спілок, літ. твори, рецензії тощо. Серед авторів – А. Ганджа, Н. Карін, О. Лан, Г. Маєвська (Поліщук, під псевд. Г. Орлівна), А. Павлюк, К. Поліщук (під псевд. К. Лавринович), Д. Ратушняк, М. Сипило, С. Терен. Редагувала редколегія у складі: Д. Бистролєтов, О. Ганджа, І. Сєканіна, Д. Штерн (двоє останніх були відп. редакторами).

Літ.: Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918–1945 гг. (Библиография с биографическими данными об авторах). Прага, 1996. Т. 1, ч. 3; Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20–30-ті рр. ХХ ст.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002.

Н. Б. Брайлян


Покликання на статтю