Наше минуле — Енциклопедія Сучасної України

Наше минуле

«НА́ШЕ МИНУ́ЛЕ» – журнал історії, літератури і культури. Виходив 1918–19 у Києві у видавн. т-ві «Друкарь» накладом 6,5 тис. (ч. 1), 5 тис. (ч. 2), 4,5 тис. (ч. 4–5) прим. Усього – 5 чисел (з них одне за 1919 – спарене). Уміщували статті, розвідки, архівні матеріали з історії України та укр. літ-ри, зокрема про Кирило-Мефодіїв. братство, неопубл. листи й уривок з щоденника Т. Шевченка, листи та твори П. Гулака-Артемовського, О. Бодянського, М. Максимовича, П. Куліша, П. Свєнціцького, М. Коцюбинського, В. Доманицького та ін., матеріали про життя і творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, С. Носа, Я. Щоголіва, М. Павлика та ін., спогади про М. Драгоманова, Ф. Вовка, а також 2 рукописні числа гуморист. ж. «Помийниця» (1863). Серед авторів – Ф. Ернст, К. Широцький, В. Модзалевський, Є. Онацький, Д. Багалій, С. Єфремов, М. Зеров, І. Айзеншток, М. Плевако, П. Стебницький, М. Сумцов, П. Филипович та ін. Осн. рубрики: «Архів літературний», «Архів історичний», «Полиця антиквара-бібліофіла», «Хроніка», «Бібліографія», «Покажчик імен і назв», «Некрологи», «Додатки», «Листівки». Остання мала 2 розділи: «Українське мистецтво» – серії «Портрети» (17 номерів), «Будівництво цивільне», «Народне малярство», «Сніцарство», «Шиття і тканини», «Малярство академічне 18–19 ст.», «Ікони», «Штихи» (усі – по 15 номерів), «Металеві вироби», «Різьби» (обидві – по 13 номерів), «Кераміка» (10 номерів); «Малярські твори Т. Шевченка» – серії «Краєвиди з України» (15 номерів), «Різні малюнки» (10 номерів), «Автопортрети», «Портрети», «Краєвиди з заслання», «Притча про блудного сина» (усі – по 8 номерів). Обкладинка часопису виконана Г. Нарбутом. Ред. – П. Зайцев. 1993 випуск «Н. м.» відновлено у вид-ві М. Коця. Опубл. ч. 1(6) як журнал незалеж. істор. думки. Видавець – Київ. наук. т-во ім. П. Могили. Гол. ред. – С. Білокінь.

Літ.: Тисяченко Г. Сторінки минулого (З приводу виходу 1-ої книжки журналу «Наше минуле») // Книгарь. 1918. № 16; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю