Наше життя — Енциклопедія Сучасної України

Наше життя

«НА́ШЕ ЖИТТЯ́» – місячник культури і громадського життя. Виходив 1941 у м. Він­ніпеґ (Канада). Видавець – Т-во укр. культури. Опубліковано всього 3 числа. Висвітлював культурне, екон. і сусп. життя канад. українців, друкував статті з укр. літ-ри, історії, твори укр. письменників Канади, подавав огляд книжок і рецензії. У рубриці «Кореспонденція» містив листи читачів та відгуки на публікації журналу. Гол. ред. – А. Господин.

Літ.: Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для українсь­кої меншини в Канаді. Мюнхен, 1977.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. О. Гринько . Наше життя // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70931 (дата звернення: 23.10.2021)