Наше життя — Енциклопедія Сучасної України

Наше життя

«НА́ШЕ ЖИТТЯ́» – політичний, культурний і суспільно-економічний тижневик. Виходив 1921–28 у м. Холм (нині Польща). У різні роки видавали та редагували А. та П. Васильчуки, Я. Войтюк, М. Ваврисевич, В. Козловський, С. Козачук, С. Маківка. Матеріали політ., культур. та сусп.-політ. змісту публікували під рубриками «За тиждень», «Місцева хроніка», «Дописи з місць», «Оголошення», інформ.-публіцист. дописи – «З Сейму і Сенату», «З Холмщини», «З Галичини», «З Волині і Полісся», «Театральна хроніка» тощо. Друкували також статті аналіт. характеру, зокрема «Коляда» М. Ваврисевича (1922, ч. 4), «Права національних меншостей в Польщі» В. Козловського (1923, ч. 44), «Мої спомини» В. Косоноцького (1923, ч. 45), «Наше духовенство» М. Черкавського (1923, ч. 49), «Брати» С. Козицького (1923, ч. 50). Вміщували вірші, як правило, агітац. змісту, фейлетони («Експозе вітома» С. Маківки; 1923, ч. 43), огляди польс. й укр. преси (1923, ч. 32), оголошення, бібліогр. довідки з питань купівлі-продажу краєзнав., худож., сусп.-політ. літ-ри. Одне з чисел за 1926 присвячене 65-й річниці з дня смерті Т. Шевченка; вмістили його портрет та матеріали: «Шевченко – патрон національних і соціяльних змагань Українського народу», «Пам'яті Тараса Шевченка» С. Козицького. У ч. 23 часопису за 1924 конфісковано першу й другу сторінки, у ч. 36 цього ж року – окремі матеріали. Серед дописувачів – О. Колосун, В. К., Я. Лавриненко, Еврик, Пилип Павлюк, Вій­нича­нин, В. С., П. Кусючий, Гай, С. Н., Далекий, Іл.-М., В. Костюк, М. В., Панько Шутовський, Павло Бідак.

Літ.: Павлюк І. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. Л., 2001.

І. З. Павлюк


Покликання на статтю