Наше время — Енциклопедія Сучасної України

Наше время

«НА́ШЕ ВРЕ́МЯ» – районна газета. Виходила до 2015 рос. мовою у смт Леніне (до 1957 – Сім Колодязів; 2014 анексоване РФ; від 2016 за укр. законодавством – Єди-Кую) АР Крим. Засн. 1933 під назвою «Ленинский колхозник» як орган райкому КП(б)У, райвиконкому та профкому. У довоєн. час знач. внесок у її видання зробив дир. Семиколодезнен. друкарні М. Головних. Від осені 1941 до вересня 1946 газету не друкували. 1946–49 редакція розташовувалася у с. Ленінське (від 2016 – Полтавське Єдикуй. р-ну). 1961–62 – «Знамя Ленина», 1962–92 – «Под знаменем Ленина», 1992–2014 – «Н. в.». У післявоєнні роки наклад газети становив бл. 1 тис., від 1960-х рр. до 1980-х рр. зріс від 5 тис. до понад 10 тис. прим. Від поч. 1990-х рр. видавцем була Ленін. райрада. У 2010-х рр. що­п'ятниці друкували бл. 2,3 тис. прим. Висвітлювала сусп.-політ., екон. і культурне життя Ленін. р-ну, діяльність органів влади, правопорядку, пожежно-рятув. служби, вміщувала матеріали про освітні та мед. заклади, розповіді про відомих людей, твори поетів і прозаїків, публікувала істор.-краєзн. статті. Тривалий час гол. ред. були М. Вольфсон (1950–61), А. Гаєвський (1972–88). Від 2009 редакцію очолювала Н. Василенко.

Літ.: Рак Н. К 80-летию выхода в свет первого номера районной газеты «Ленинский колхозник» («Наше время») // Наше время. 2013, 1, 7 марта.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю