Наше братство — Енциклопедія Сучасної України

Наше братство

«НА́ШЕ БРА́ТСТВО» – громадський церковний місячник. Виходив 1929 у м. Володимир-Волинський (нині Волин. обл.). Видавець і ред. – А. Річинський. Опубліковано 2 числа (з великим інтервалом). На сторінках часопису висвітлювали діяльність парафій православ. Церкви, пропагували відродження укр. православ'я на зх.-укр. землях. У першому числі зазначалося, що журнал побачив світ завдяки «жертовності нашої інтелігенції». У ньому надруковано переважно матеріали А. Річинського, зокрема ст. «Сумерк польського пра­вослав'я», де містився виклад програми дій православ. українців у Польщі. Також подали рец. «Відгуки» на кн. «Великі люде» о. Г. Костельника (з нотаткою, що в наступ. числі буде презентовано рецензію на кн. «Костянтин і Методій» І. Огієнка). Оскільки вид. відзначалося чіткою опозиц. лінією щодо кер-ва Польс. православ. церкви, то у відповідь на його крит. публікації 15 квітня 1929 було прийняте рішення Синоду про відлучення А. Річинського від Церкви. Друге число «Н. б.» майже повністю присвяч. цьому факту. На перших сторінках розмістили відкритий лист А. Річинського «Моя відповідь Св. Синодові Православної церкви в Польщі» та відгуки на цю подію в г. «Діло». У рубриці «Ріжні вістки» інформували про віче укр. громадсь­кості у Варшаві та його ухвали з протестом щодо анафеми.

Літ.: Місило Є. Бібліографія української преси в Польщі (1918–39) і Західньо-Українській Народній республіці (1918–19). Едмонтон, 1991; Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.): Мат. до біб­ліографії. Л., 1998; Альошина О. А. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. // Істор. релігіє­знавство. 2011. Вип. 4.

О. А. Альошина


Покликання на статтю