Наша школа — Енциклопедія Сучасної України

Наша школа

«НА́ША ШКО́ЛА» – педагогічний часопис. Виходив 1935–38 у Підкарп. Русі (тодішня назва Закарпаття) щомісяця укр. мовою. Засн. під егідою т-ва «Учительська громада», що підтримувало укр. нац. освітньо-виховні та культурні традиції. Ред. знаходилась у м. Мукачево (нині Закарп. обл.), видавали журнал у друкарні «Свобода» в Ужгороді. Наклад не вказували, розповсюджували на всій тер. тогочас. Закарпаття, серед чл. «Учительської громади» – безкоштовно (також передбачено передплату). Його структуру складали осн. частина (різноманіт. тематики) і рубрики «Бібліографія» та «Різні вісті». Часопис висвітлював широке коло пед., метод., навч., вихов., культур. питань; вміщував рекомендації щодо ведення навч.-вихов. процесу в школі, вдосконалення граматики та мовних аспектів, використання навч., метод., худож. літ-ри, специфіки змістов. наповнення навч. і дозвілля учнів, боротьби зі шкідливими звичками тощо; хроніку зібрань «Учительської громади» та учител. конгресів, іншу культ.-осв. інформацію. Одне із важливих темат. спрямувань – нац.-патріот. виховання укр. молоді Закарпаття, обстоювання нац. цінностей і традицій. Серед авторів – відомі культ.-осв. діячі та педагоги, а також звич. вчителі (А. Алиськевич, П. Біланюк, А. Волошин, М. Ердевдій, А. Макаренко, П. Міговк, І. Панькевич та ін.). Видавці та ред.: І. Васко, В. Довгун, Ф. Ревай та ін.

М. Ю. Токар


Покликання на статтю