Наша школа — Енциклопедія Сучасної України

Наша школа

«НА́ША ШКО́ЛА» – журнал. Орган укр. пед. т-в: «Учительська громада» (Львів) і Т-во вчителів вищих шкіл ім. Сковороди (Чернівці). Видавали 1909–14 і 1916–18 щокварталу, від 1912 – 6 разів на рік. Ред.: І. Кревецький (1909–12), С. Томашівський (1913), М. Чайковський (1914), Ю. Рудницький (1916–18). Ред. буковин. відділу: М. Кордуба, І. Прийма. Публікували статті з пед. тематики, матеріали з історії, розвитку, реорганізації укр. школи, методики, дидактики й психології. Порушували питання уніфікації укр. правопису, морал.-етич., реліг. та фіз. виховання молоді. Висвітлювали діяльність пед. т-в та їхніх філій, подавали статист. дані про стан укр. шкіл на Буковині й у Галичині. Уміщували огляди та рец. новинок навч. літ-ри, шкіл. підручників, вид. заг.-наук. та інформ. змісту. Рубрики: «З товариства “Учительська громада”», «Вісти з крайового шкільного союзу», «Хроніка шкільного життя», «Науково-педагогічна хроніка», «Огляд книжок і часописей», «Бібліографія». Серед авторів, окрім зазнач. вище ред., – М. Возняк, В. Гнатюк, Я. Гординський, В. Дорошенко, Р. Ілевич, А. Крушельницький, В. Левицький, О. Макарушка, О. Маковей, І. Огоновський, О. Стефанович, П. Франко, Р. Цегельський.

Літ.: Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Істор.-біб­ліогр. дослідж. Т. 3: 1906–1910. Л., 2011.

М. М. Романюк


Покликання на статтю