Наша праця — Енциклопедія Сучасної України

Наша праця

«НА́ША ПРА́ЦЯ» – інформаційно-суспільна та професійна газета. Виходила 1935–36 у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) спочатку щомісяця, 1936 – двічі на місяць. Часопис мав радянофіл. орієнтацію і висвітлював «успіхи» економіки в Україні, що була у складі СРСР. Усі числа вийшли другим накладом після конфіскації. Переважали публікації сусп.-політ. та господар.-екон. тематики. Провідна думка більшості із них – популяризація рад. зовн. політики та колект. господарювання, зміцнення авторитету СРСР на галиц. теренах. Рубрики: «З Радянської України», «Короткі вістки», «З робітничого фронту в Польщі». Відп. ред. – М. Перцович.

Літ.: Олексюк М. М. Прогресивна преса Західної України в боротьбі на захист СРСР (20–30-ті роки). К., 1973; Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Коломиї (1865–1994 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1996; Васильчук М. М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга пол. ХІХ ст. – ХХ ст.). Коломия, 2012.

О. З. Середа


Покликання на статтю