Наша мета — Енциклопедія Сучасної України

Наша мета

«НА́ША МЕТА́» – газета. Орган Сх. єпархії УГКЦ в Канаді. Виходить щотижня від 1949 у м. Торонто. Метою вид. задекларовано оборону УГКЦ, піднесення ідеї укр. католицизму, задоволення духов. потреб українців-католиків Сх. Канади. Друкують статті реліг., культ. тематики, а також з історії України, політики, літ-ри, мист-ва, громад. життя, інформують про Укр. катол. жін. лігу й Укр. катол. братство в Канаді. Рубрики: «Короткі вісті» (новини зі світу), «Церковно-релігійні вісті». Наклад бл. 2 тис. прим. (1989). Окрім газети, ред. видала книги: «Наш Владика Екзарх Східної Канади» (1949), істор. нариси «Неповторні дні» О. Копач (1960), «Чверть сторіччя на владичому престолі: Торонтська єпархія 1948–1973» (1975). Від 1954 щомісяця виходить додаток «Сторінка Ліги українських католицьких жінок». Ред.: В. Біберович (1949–50), Я. Чумак (1950–51), о. П. Хомин (1951–83), М. Давосир і М. Поронюк (від серед. 1980-х рр.).

Літ.: Господин А. Творці культури і науки. Вінніпеґ, 1988.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю