Наша мета — Енциклопедія Сучасної України

Наша мета

«НА́ША МЕТА́» – часопис для жінок. Виходив 1919–20 та 1922 у Львові двічі на місяць, згодом раз на тиждень (1919, ч. 7–24) та щомісяця (1920, ч. 6–8). Видавець – Д. Старосольська (1919, і відп. ред.), Укр. с.-д. партія (1920, 1922). На поч. 1919 «Н. м.» – єдине укр. вид. у Львові, оскільки на той час ін. часописи, зокрема «Вперед» і «Добра новина», було закрито польс. владою. Редакція «Н. м.» мала мужність проголосити, що завданням нації є «вільна, з'єдинена, українська народня республіка» (1919, ч. 14). Визв. темі на сторінках вид. 1919 присвяч. низку публікацій, зокрема «Республіка» (ч. 1), «Свобода преси» (ч. 3), «Українська Національна Рада» (ч. 4), «За незалежність України» (ч. 9), «До народної служби!» (ч. 16). Порушували питання про роль і місце жінки у визв. боротьбі, надання їй можливостей здобувати вищу освіту, про рівну з чоловіками оплату праці, запровадження держ. охорони материнства. Обговорювали у вид. потребу залучення жінки до актив. участі в житті сусп-ва («Жінки й професійні робітничі організації» (ч. 1), «Жінка в пролетарському русі» (ч. 4) тощо). Після того, як «Н. м.» стала вид. с.-д. партії для «жінок-пролєтаріяту», вона втратила більшість постій. авторів. У публікаціях 1920 домінували теми участі жінки в громад. житті: «Жіночі організації та їхні завдання» (ч. 7–8), «Жінка й політичне життя» (ч. 8). Більшість матеріалів – редакц. статті й дописи. Розглядали питання орг-ції укр. шкільництва, нац.-патріот. виховання дітей, просвітниц. роботи в селі. У рубриці «Оповістки» повідомляли про діяльність гуртків т-ва «Просвіта», роботу закладів вищої освіти, професій. шкіл і курсів. У рубриці «З жіночого руху» та інформ. колонці «Новини» («Політичні новини», «Всячина») друкували відомості про досягнення жінок у різних галузях науки та культури, про роботу громад. жін. орг-цій в Росії, Чехословаччині, Австрії, Німеччині, Бельгії, Франції, Америці, а також міжнар. жін. орг-цій. Літ. сторінка знайомила з проз. творами Н. Кобринської, М. Яцкова, П. Саха, перекладами оповідань Л. Андреєва, І. Вазова, легендами на морал.-етичні теми, лірич. мініатюрами маловідомих нині авторів. Після опублікування ч. 8 (березень 1919) вид. часопису влада заборонила, вихід його відновлено в серпні того ж року; у липні 1920 «Н. м.» припинила існування. Видане в березні 1922 ч. 1 було спробою ред. г. «Вперед», знову заборон. владою, скористатися назвою вже не функціонуючого часопису для жінок, щоб продовжити вид. газети.

Літ.: Власт Ю. Українська преса на Західній области Укр. Нар. Республіки // Укр. прапор. Відень, 1919. Ч. 23/25; Бурачинська Л. Про завдання жіночої преси // Нова хата. 1933. Ч. 1; Часописи українського жіноцтва // Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853–1939 рр.): Анот. каталог. Л., 1996; Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 2: 1901–1919. Л., 2002.

В. А. Передирій

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. А. Передирій . Наша мета // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70958 (дата звернення: 26.10.2021)