Наша культура і наука — Енциклопедія Сучасної України

Наша культура і наука

«НА́ША КУЛЬТУ́РА І НАУ́КА» – науково-видавничий центр. Створ. 1998 в Києві. Засн. і дир. – М. Тимошик. Позиціонує себе як продовжувач традицій вид-ва «Наша культура», що діяло в 1930–60-х рр. під кер-вом І. Огієнка (див. Іларіон) в Польщі, Швейцарії та Канаді. Ідея відродження вид-ва виникла в засновника після опрацювання в м. Вінніпеґ (Канада) архіву І. Огієнка та рішення канад. сторони передати копії його рукописів для перевидання їх в Україні. Друкують передусім книги з українознав. тематики, що базуються на автохтонності укр. культури та науки, на нац. традиціях українців, а в рад. час з ідеол. причин були заборонені або сфальшовані. Упродовж перших 10-ти р. діяльності видано 49 книг заг. обсягом 13 150 книжк. сторінок. Серед гол. темат. напрямів – укр. діаспора, видавн. справа, журналістика. Перевагу надають підручникам, посібникам, монографіям. У бібліотеч. серії «Запізніле вороття» спільно з благодій. орг-цією «Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка)» опублікували 21 том творів І. Огієнка (упорядкування, передмови та примітки М. Тимошика). Раритетними вважають вид. з підсерії «Рукописна спадщина», оскільки про існування за кордоном його рукописів упродовж тривалого часу в Україні не було відомо. Це, зокрема, «Українське монашество», «Тарас Шевченко» (обидва – 2002), «Розп'ятий Мазепа» (2003), «Богдан Хмельницький» (2004), «Рятування України» (2005; 2006), «Містечко Брусилів та його околиці» (2012). Із підсерії «Зарубіжні першодруки» важливими є вид.: «Історія української літературної мови» (2001; 2004), «Свята Почаївська лавра» (2005), «Українська церква за час Руїни» (2006), «Історія українського друкарства» (2007), «Рідна мова» (2010), «Світильники землі української» (2017). У серії «Бібліотека видавця, редактора, автора» (засн. 2005) друкують практ. посібники, підручники, монографії М. Тимошика: «Історія видавничої справи» (2003; 2007), «Видавничий бізнес» (2005), «Книга для автора, редактора, видавця» (2005; 2006; 2010), «Українська молодіжна преса» (2010), «Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання» (2012), «Українська книга і преса в Італії» (2015), «Українська книга і світ» (2019; спільно з Укр. ун-том у Вашинґтоні). В активі вид-ва – низка праць відомих громад. діячів і журналістів укр. діаспори: перевидане із циклестилевого реґенсбур. вид. 1946 дослідж. А. Животка «Історія української преси» (1999, наклад 2000 прим.), мемуаристика реліг. діяча з Він­ніпеґа о. С. Ярмуся «Та не однаково мені…: Україна очима канадського українця…» (2000), журналістки з Монреаля Г. Змієнко-Сенишин «Пересаджені квіти України» (2001), президента видавн. спілки «Тризуб» у Вінніпезі А. Фігус-Ралько «Українська Канада» (2001; 2003). Низку книг видрукувано за Держ. програмою випуску соціально значущих видань. Свій доробок Центр презентує у багатьох містах України, а також за кордоном – у Польщі, Великій Британії, Канаді та США.

Літ.: Чикирисов Ю. Недруковані досі твори Івана Огієнка вийдуть незабаром в Україні зусиллями нещодавно створеної в Києві Фундації його імені // ЛУ. 2001, 27 груд.; Волобуєва А. Науково-видавничий центр «Наша культура і наука»: кроки до ствердження на україно­знавчому полі // Журналістика: Наук. зб. Київ. ун-ту. 2002. Ч. 1; Степовик Д. Видавничий проект «Запізніле вороття»: перші кроки // Друкарство. 2003. Ч. 3.

Т. С. Гринівський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю