Наша культура — Енциклопедія Сучасної України

Наша культура

«НА́ША КУЛЬТУ́РА» – науково-літературний місячник. Виходив 1935–37 у Варшаві накладом 1000 прим. Видавець, гол. ред. і автор багатьох статей та рец. – І. Огієнко, відп. ред.: І. Коровицький, О. Марковський та А. Огієнко. Протягом існування журналу було змінено 3 друкарні: у перший рік він виходив у Синодал. друкарні, дві книги за 1936 виготовлені друкарнею А. В. С. (обидві – Варшава), наступні – друкарнею НТШ (Львів). Гол. мета ред. – «всебічне й глибоке наукове висвітлення нашої духовної й матеріальної культури», об'єднання твор. сил укр. еміграції, надання їй можливості презентувати свій твор. доробок. Друкували наук. статті, нариси, розвідки, рецензії майже з усіх сфер укр. духов. та матер. культури: історії, літ-ри, мово­знавства, мист-ва, театру, філософії, етнографії, права, археології, педагогіки, арх-ри, релігії тощо, вміщували літ. твори, здебільшого поезію. Гол. ред. дбав не лише про глибину й різноманіття матеріалів, а й належне літ. редагування, подання статей «доброю всеукраїнською літературною мовою». Найхарактерніші публікації – «Археологія Евхаристичного Культу» митрополита Діонісія, «Значення національного мистецтва» митрополита Андрея Шептицького, «Критичні моменти в ранній творчості Т. Шевченка» Л. Білецького, «Етапи творчості Миколи Гоголя» І. Свєнціцького, «Століття чеського гімну і його українські наслідування» К. Студинського, «Сучасна українська літературна мова» І. Огієнка, «Сонце з України» С. Черкасенка, «Переселенці» Олександра Олеся, «Колодійство» Б.-І. Антонича (усі – 1935, ч. 1). Творці журналу прагнули подолати характерні для того часу реліг. та ідеол. протиборства в укр. сусп-ві – на його сторінках, зокрема в ч. 4 за 1936, вміщено ст. «Українсь­ка культурна праця в часах Гетьманщини 1918 року» гетьмана П. Скоропадського (у той час засн. укр. ун-ти в Києві й Кам'янці-По­­дільському). Постійні рубрики: «Рецензії й огляди», «Огляд наукових журналів» («Бібліографія нових видавництв», «Список надісланих книжок»), «Хроніка наукового й культурного життя», «Від редакції й адміністрації». Серед авторів – Д. Антонович, О. Архипенко, Л. Бачинський, C. Бачинський, О. Бочковський, І. Велигорсь­кий, М. Гнатишак, Я. Гординсь­кий, А. Животко, І. Зінківський, Д. Козій, Ф. Коковський, І. Коровицький, Б. Лисянський, О. Мицюк, М. Мочульський, С. Наріжний, О. Пащенко, Є. Пеленський, B. Приходько, С. Сірополко, В. Січинський, Д. Фальківський, А. Чайківський, Д. Чижевський, С. Шелухін, В. Щербаківський. Обкладинка роботи графіка М. Бутовича. В остан. числі кожного року вміщували список публікацій окремих авторів і палітурку для зшивання річного комплекту місячника. Такий оправлений річник мав стати «книгою знання – Українською Енциклопедією». На основі нагромадж. матеріалу І. Огієнко планував видати «Бібліотеку українознавства», що складалася б із 30-ти томів і, крім тематики, презентованої на сторінках «Н. к.», охоплювала б географію, статистику, друкарство й музику. Однак цей проект не вдалося реалізувати.

Літ.: Бібліографія української преси в Польщі (1918–39) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918–19). Едмонтон, 1991; Тимошик М. Огієнко Іван Іванович // Укр. журналістика в іменах. Л., 1995. Вип. 2; Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.): Мат. до бібліографії. Л., 1998; Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920–1939 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002; «Наша культура» (1935–1937): Системат. покажч. змісту. Л., 2006.

О. В. Вішка

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю