Наша кооперація — Енциклопедія Сучасної України

Наша кооперація

«НА́ША КООПЕРА́ЦІЯ» – товариство кооператорів. Засн. 1912 в Києві. Це була єдина форма орг-ції ідей. центру укр. кооперації на Центр. і Сх. землях через тиск з боку рос. влади. 1913–14 випускало укр. двотижн. кооп. ж. «Наша кооперація». Ред.-ви­да­вець – І. Немоловський, згодом – М. Зайцев. На кооп. виставці в Києві 1913 журнал було нагородж. золотою медаллю за «допомогу в поширюванні відомостей з усіх галузей кооперації». Окрім журналу, т-во друкувало статути кооп. т-в, листівки, портрети діячів кооперації (М. Левицького, В. Нагірного, В. Доманицького, О. Юркевича), плакати, брошури кооп. змісту – часто це були відбитки статей із ж. «Н. к.». Серед виданого – «Поради радам кредітових кооперативів» В. Галевича, «Що треба знати правлінню товариської крамниці, починаючи мануфактурну та галантерейну торговлю» Т. Добрянського (обидві – 1913), «Дзенгелівське ощадно-позичкове товариство» М. Мандрики, «Велике діло для українського селянства» М. Меленевського, «Листи до кооператорів про споживні товариства» М. Хейсіна (усі – 1914). Наприкінці грудня 1914 через початок вій­ни журнал припинив діяльність, але т-во не було ліквідовано.

Літ.: Витанович І. Історія українсь­ко­го кооперативного руху. Нью-Йорк, 1964.

М. О. Гринько


Покликання на статтю