Наша земля — Енциклопедія Сучасної України

Наша земля

«НА́ША ЗЕМЛ́Я» – суспільно-політичний і літературно-художній ілюстрований журнал. Неофіц. орган Закарп. крайкому КП Чехо-Словаччини. Виходив щомісяця від лютого 1927 до грудня 1928 в Ужгороді; всього – 23 номери. Засн. і гол. ред. – В. Ґренджа-Донський. На сторінках журналу друкували статті з питань етнографії, історії, сусп.-екон. життя Підкарп. Русі, а також аналог. матеріали про історію, культуру та літ-ру українців на тер. УРСР, що було дуже цінним для духов. єдності укр. народу по обидва боки Карпат. В. Ґренджа-Донський доводив: «...в Карпатській Україні (тоді Підкарпатська Русь) справді живе галузка великого українського народу». Журнал критикував політику чес. буржуазії на Закарпатті, послідовно боровся за соц. і нац. визволення краю та воз­з'єднання його в єдиній Українській Державі. На повний голос тема соборності України звучить, зокрема, у вірші В. Ґренджі-Донського «Розділили Україну поміж ворогів» (1927), після публікації якого поета ув'язнили на 3 місяці, і в день винесення вироку він занотував: «Сьогодні судив Україну чеський суд. Мені теж припало три місяці тюрми, причиною чого стала моя поезія “Розділили Україну поміж ворогів”, і хоч як я боронився, викручувався, а також і оборонець мій Юлій Бращайко все можливе зробив, трибунал, що складався з одного чеха-русофіла, одного “русскаго” і одного чеського фашиста, засудив мене за той мій вірш». Часопис об'єднав навколо себе прогресив. письменників Закарпаття – Ю. Боршоша-Кум'ятсь­кого, М. Тисянську, О. Джумурата, Ю. Станинця та ін., вміщував їхні художні твори, а також оповідання В. Стефаника, Марка Черемшини, П. Козланюка, поезії П. Тичини, гуморески Остапа Вишні, статті про творчість Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, С. Черкасенка тощо, фольклорні записи. За проукр. позицію журнал постійно переслідувала цензура й на поч. 1929 заборонила місц. влада.

П. М. Ходанич


Покликання на статтю