Наша дума — Енциклопедія Сучасної України

Наша дума

«НА́ША ДУ́МА» – політична, літературна й економічна газета. Видали 1907 в С.-Пе­тербурзі 2 числа (22 і 25 березня). Офіц. ред.-видавець Я. Каленичен­ко (А. Животко називає Д. Донцо­ва). Ред. продовжила демократ. традиції часопису «Вільна Украї­на» (С.-Пе­тербург, 1906). Серед спів­роб. – А. Шабленко (псевд. А. Сум­ський), К. Арабажин (псевд. К. Не-я). Висвітлювали роботу Другої держ. думи з позицій с.-д. фракції («Бюджет в Думі», «Безробіття»), критикували депутатів, які провадили антинар. діяльність, вмістили заяву щодо питання про землю. У матеріалі «Що таке чорна сот­ня» утверджували ідею боротьби робітників усіх націй проти капіталістів і поміщиків. Вид. заборонено за антиуряд. напрям. Продовженням «Н. Д.» можна вва­жати г. «Рідна справа», перший номер якої надрукували у квітні 1907 в С.-Пе­тербурзі.

Літ.: Животко А. Історія української пре­си. К., 1999.

Н. М. Сидоренко


Покликання на статтю