Наша дорога — Енциклопедія Сучасної України

Наша дорога

«НА́ША ДОРО́ГА» – квартальник. Видають від січня 1970 в м. Торонто у вид-ві отців василіян, від 1972 – отців редем­птористів у м-ку Йорктон (обидва – Канада; через фінанс. проблеми друкували у формі бюлетеня, неперіодично й формально без редактора). Орган Ліги укр. катол. жінок Канади (ЛУКЖК). Ма­теріали публікують укр. та англ. мовами. Протягом 1972 вийшло 2 числа, 1973 і 1974 – по 3 числа. У цей період виданням «Н. д.» опі­кувалися ред. «Голосу Спасителя» М. Щудло, голова крайової управи ЛУКЖК С. Потоцька, В. Ратуш­няк та С. Фещyк. Від 1975 пресовий орган знову став кваpталь­ником, почали видавати в кольор. обкладинці. Від липня 1974 до липня–вересня 1977 вийшло 13 чисел, публікували у Вінніпезі у вид-ві тижневика «Поступ». Після переведення крайової управи до Едмонтона друкувати журнал почали там у вид-ві тижневика «Укра­їнські вісті». Від 1980 – знову в То­ронто у вид-ві отців василiян, а від 2001 – у м. Реджайна (Канада). Додано нові рубрики, зокрема «From Sea to Sea», «Profiles», «Eter­nal Peace» та «Letters to the Edi­tor». Висвітлюють діяльність ЛУКЖК, пропагують її осн. цілі, інформують про напрями роботи, розміщують звернення й повідомлення СФУЖО, Світ. конгресу вільних укра­їнців, КУК, а також інфор­ма­цію про діяльність Ін-ту сх.-хрис­тиян. студій ім. митрополита Андрея Шептицького в Оттаві. Знач­не місце відводять організац. темам, резолюціям i звiтaм із єпарх. і окруж. з'їздів, крайових конгресів, пленар. нарад крайової управи ЛУКЖК та дописам і звітам із роботи відділів. Уміщують статті на сусп., гендерну, реліг. тематику, зокрема з історії релігії, про події в житті греко-катол. церкви, тлумачення реліг. сюжетів, традиції відзначення свят, про укр. історію, культуру, укр. жін. рух у Канаді та світі тощо. Теми статей приурочують до важливих дат, подій, ювілеїв визнач. істор. постатей жін. рyxу та духов. провідників УГКЦ Канади. Журнал фінансують частково за рахунок член. внесків ЛУКЖК, індивід. абонементів не чл. Ліги, благодій. внес­ків окремих осіб та орг-цій, відділів Ліги, доходів із реклами, оголошень, грантів тощо. Чл. першої редколегії: І. Малицька, В. Бучин­ська (ред. 1974–99), Л. Луцьків, Я. Вин­ницька, С. Потоцька та К. Пе­таська. Ред.: А.-М. Баран (1970–72), О. Башук-Гепбурн (2000–13), А. Копилець (2013–15), Л. Гринда (від 2016).

О. І. Дзира


Покликання на статтю