Наша громада — Енциклопедія Сучасної України

Наша громада

«НА́ША ГРОМА́ДА» – студентський позапартійний журнал. Орган Академ. громади при Укр. госп. академії (УГА) в Подєбрадах (Чехо-Словаччина). Виходив укр. мовою 1924–26 спочатку як двотижневик, згодом як місячник. Загалом 32 числа, наклад 200 прим. (1925). Ч. 3–14 за 1924 вийшли під назвою «Бюлетень Української Академічної Громади при У.Г.А. в Ч.С.Р.». Висвітлювали орг-цію навч. в УГА, діяльність Академ. громади і т-в при ній, міжнар. студент. рух та участь у ньому українців, а також пошук роботи після завершення навч., спорт. новини, мист. життя (зокрема театр.), побут. питання тощо. У літ. частині вміщували поет. й проз. твори Б. Лисянського, Д. Геродота, Є. Маланюка (крипт. Є. М.), Ю. Дараґана, Б. Гомзина, М. Загривного, фейлетони М. Диканька (псевд. М. Храпка), переклади (зокрема Ю. Кіцери з франц., М. Славінського з фінс.). Рубрики: «Офіційний відділ», «Хроніка» («Varia»), «Серед книжок і журналів» («Серед газет і журналів»), «Театр і мистецтво», «Зі спорту» («Зі спортового життя»), «З місцевого життя», «Памяти померших», «Поштова скринька» («Лист до редакції»). Серед авторів – значна кількість активістів студент. руху: Г. Нянчур, Л. Волохів (крипт. Л. В-в), Г. Сіманц (крипт. Г. С.), Г. Валянник (крипт. Гр. В-к), Є. Ґловінський (крипт. Є. Ґ.); викладачі укр. вишів: О. Лотоцький, О. Безпалко, К. Коберський.

Н. Б. Брайлян

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. Б. Брайлян . Наша громада // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70976 (дата звернення: 25.10.2021)