Наша академія. Законність, обов’язок, честь — Енциклопедія Сучасної України

Наша академія. Законність, обов’язок, честь

«НА́ША АКАДЕ́МІЯ. ЗАКО́ННІСТЬ, ОБО́В'ЯЗОК, ЧЕСТЬ» – газета. Засн. 2000 у Києві. Видавець – Нац. академія внутр. справ. Виходить укр. мовою щомісячно або, за рішенням ректорату, до визнач. подій у житті академії; наклад 1500 прим. Ви­світлює проблеми освіт. процесу, метод. і наук. роботи, міжнар. зв'язків, нац.-патріот. виховання молоді, профорієнтац. роботи, громад., культурно-масового та спорт. життя; сприяє реалізації твор. потенціалу працівників, здобувачів вищої освіти і ліцеїстів, формуванню позитив. іміджу академії й налагодженню стратег. партнерства між поліцією та населенням. Голова редколегії – С. Гусарев (від 2019).

А. Я. Яковлєва


Покликання на статтю