Наш шлях — Енциклопедія Сучасної України

Наш шлях

«НАШ ШЛЯХ» – національно-демократичний часопис. Виходив щодня укр. мовою в м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.) від листопада 1919 до липня 1920. Видавці – Укр. клуб, Укр. видавн. т-во «Селянин». Містив офіц. хроніку, публікації сусп.-політ., екон., наук.-освіт., літ., мист., видавн. характеру. Числа 63, 66 мали літ. додатки. З газетою співпрацювали С. Бачинський, Л. Биковський, В. Біднов, М. Грінченко, С. Іванович, Б. Манжос, А. Окопенко, М. Плевако, В. Степовий, О. Юрчинський. Ред.: І. Косенко, С. Шишковський. Також у Кам’ян­ці-Подільському від квітня до травня 1920 виходила г. «Наш шлях (літературно-науковий додаток)».

Г. Я. Рудий

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Г. Я. Рудий . Наш шлях // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70991 (дата звернення: 18.09.2021)