Наш спорт — Енциклопедія Сучасної України

Наш спорт

«НАШ СПОРТ» – неперіодичний спортивний журнал. Засн. 1963 О. Твардовським (гол. ред.) у м. Ньюарк (шт. Нью-Джерсі, США). Видає Укр. спорт.-виховне т-во «Чорноморська Січ». Виходить переважно раз на рік (станом на 2017 опубліковано 53 номери), матеріали друкують укр. та англ. мовами. Висвітлюють спорт. життя українців в діаспорі та в Україні, діяльність Укр. спорт. централі Америки й Канади, порушують актуал. сусп. проблеми, пов'яз. зі спортом. Публікують інформ. хроніку за рік, звіти про діяльність окремих секцій т-ва та літніх дит. спорт.-оздоров. таборів, результати різноманіт. спорт. змагань, інформацію про кращих спортсменів та тренерів з України, а також представників укр. спорт. клубів за кордоном, аналіт. статті, рецензії на нові видання про спорт, коментарі листів до редакції, фейлетони, шаржі та жарти. Серед рубрик – «Спортові вісті з України», «З історії українського спорту», «Спорт у минулому і сучасному», «Спорт і мистецтво», «Вони могли б репрезентувати Україну на Олімпійських Ігрищах», «Трибуна науковця», «Старти і жарти».

Літ.: Вацеба О. М. Феномен зарубіжної української спортивної періодики: до 45-ти річчя випуску журналу «Наш Спорт» (США) // Вісн. Черніг. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. 2009. Вип. 64.

О. М. Вацеба

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. М. Вацеба . Наш спорт // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70997 (дата звернення: 23.10.2021)