Наш світогляд — Енциклопедія Сучасної України

Наш світогляд

«НАШ СВІТО́ГЛЯД» – журнал. Виходив раз на два тижні від листопада 1935 до квітня 1936 у м. Стрий (нині Львів. обл.), сприяв популяризації ідеї держ. незалежності України серед робітн. й селян. молоді Галичини, формуванню нац. світогляду, містив статті із заг. соціогуманітар. питань (завдання літ-ри, спорту в нац. вихованні, мораль і етика в сусп. стосунках та ін.), на теми історії укр. політ. думки, історії України, Визв. змагань 1917–21, висвітлював Варшав. судовий процес над чл. ОУН, подавав огляди міжнар. політ. подій. Друкував також поезії патріот. змісту (О. Бабія, П. Мірчука, М. Маляра), белетрист. твори на тему визвол. боротьби укр. народу (П. Мірчука), спогади про події нац. революції (М. Левицького). Осн. рубрики: «Огляд політичних подій», «Під розвагу», «Ріжне», «Дописі», «Із преси», «Нові книжки», «Веселий куток», «Загадки», «Від Видавництва», «Наша переписка». Більшість матеріалів опубліковано без зазначення прізвища автора. Видруковано 10 чисел (шість останніх – спарені: ч. 5/6, 7/8, 9/10). Ред. «Н. с.» зазнала утисків цензури: ч. 2 за 1935 після трьох конфіскацій вийшло другим накладом. Видавець і відп. ред. – П. Мірчук.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю