Наш світ — Енциклопедія Сучасної України

Наш світ

«НАШ СВІТ» – журнал, друкований орган Об'єд­нання українців Америки «Самопоміч» і Товариства української кооперації. Засн. 1959 у Нью-Йорку шляхом об'єднання ж. «Новий світ» (виходив від 1947 щомісяця у Нью-Йорку, ред. П. Сагайдачний, В. Мудрий, Р. Ільницький) і «Наш контакт» (виходив від 1953 раз на 2 місяці у Детройті, ред. В. Несторович). Рішення про його створення ухвалено на з'їз­ді представників кредит. кооперативів США у Детройті (травень 1959) і підтверджено на 2-му кооп. з'їзді у Торонто (вересень того ж року). Наклад у різні роки становив від 1,5 до 6 тис. примірників. Перший гол. ред. Р. Ільницький намагався надати «Н. с.» модер. характеру родин. журналу, об'єднаного членством в обох споріднених орг-ціях, мистецьки оформленого та фахово-інформаційного. У ньому йшлося про госп., фінанс.-екон. справи, новини освіти, культури та сусп.-політ. життя укр. діаспори, України та світу. Кооперативи Чикаґо, Детройта, Нью-Йорка і Клівленда зобов'язалися виписувати журнал для усіх своїх кооператорів. Окрім Р. Ільницького, його редагували В. Несторович, М. Островерха, Леонід Полтава, П. Часто.

С. Д. Гелей


Покликання на статтю