Наш прапор — Енциклопедія Сучасної України

Наш прапор

«НАШ ПРА́ПОР» – суспільно-політичний місячник соціалістичного спрямування. Виходив укр. мовою 1931 у Парижі. Ймовірно, засновником його був І. Борщак. На сторінках газети висвітлювали сусп.-політ. та соц.-екон. життя укр. робітників у Франції, українства в Зх. Україні, на підконтрол. Польщі укр. землях, а також робітн. проблематику близ. та далекого зарубіжжя. Подавали інформ. повідомлення, кореспонденції про страйки й мітинги та ін. акції укр. і зх.-європ. робітників із захисту своїх соц. прав та інтересів. У рубриці «Під фашистівською окупацією» повідомляли про політ. переслідування відомих укр. громад. і політ. діячів соціаліст. та комуніст. руху (зокрема КПЗУ), карал. акції польс. влади та адміністрації проти національно свідомих українців, перебіг процесу «пацифікації», становище укр. політв'язнів у міжвоєн. Польській державі тощо. Рубрика «Радянська Україна» містила повідомлення, замітки про офіц. хроніку подій в УСРР, а рубрика «Дописи» – листи читачів з інформацією про політ. настрої укр. та франц. робітників у різних регіонах Франції, заклики вступати в лави КП Франції та ін. При газеті функціонували прес-фонд та фонд допомоги політв'язням і діячам КПЗУ, що наповнювалися за рахунок добровіл. пожертвувань укр. робітництва у Франції та Бельгії. Матеріали авторів подано під псевд. та криптонімами: Бруснянин, За Комунаркою, Гірник, Організований, Робкор, Лисий, Сталий Дописувач, Присутній. Розповсюджували серед укр. робітників не лише у Франції, а й за кордоном, зокрема в Бельгії. Відп. ред. – Л. Фрот (відомий франц. комуніст. діяч, що відзначився агітац.-пропагандист. роботою в робітн. середовищі Парижа кін. 1920 – поч. 1930-х рр.).

Літ.: Денека О. О. Українська емігра­ційна преса у Франції 20–30-х рр. ХХ ст.: Становлення, розвиток, проблематика. Л., 2006.

С. Р. Блавацький


Покликання на статтю