Наш край — Енциклопедія Сучасної України

Наш край

«НАШ КРАЙ» – журнал. Виходив 1927–28 неперіодично у Празі як друк. орган Союзу кубанців у Чехо-Словаччині, статті вміщував укр. і рос. мовами. Із позапарт. позицій повідомляв про переселення українців до Пн. Кавказу, їхнє життя на Кубані, а також діяльність на еміграції громади кубанців у Чехо-Словаччині. Серед авторів – П. Макаренко, П. Протоцький, П. Тро­хименко, М. Кириченко, П. Лупайло. Ред.: Л. Бич, П. Макаренко, К. Плохий, М. Хатгогу.

В. К. Чумаченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. К. Чумаченко . Наш край // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71014 (дата звернення: 17.09.2021)