Наш голос — Енциклопедія Сучасної України

Наш голос

«НАШ ГО́ЛОС» – орган Асоціації українців Америки. Засн. 1968 Д. Кузиком (1972–82 – ред.) під назвою «Бюлетень Асоціації українців в Америці», від 1972 – «Н. г.». Виходив щомісяця укр. та англ. мовами спочатку в Трентоні, згодом – Ірвінґтоні та Юніоні (шт. Нью-Джерсі, США); від 1996 – двомісячник. Наклад 1988 становив 2500 прим. У часописі публікували статті на політ. та істор. теми, рецензії, спогади. Гол. ред. – О. Кузьмович (1983–98). До редколегії входили: Р. Барановсь­кий, Г. Кріль, Дарія Кузик, В. Лопух, Х. Навроцька, Є. Перейма, О. Труш. До журналу друкували «Сторінку з інтернету» та «Сторінку поезії». Випуск припинено 2004 через брак коштів.

І. М. Швець


Покликання на статтю