Національної спілки німців в Україні Справа — Енциклопедія Сучасної України

Національної спілки німців в Україні Справа

«НАЦІОНА́ЛЬНОЇ СПІ́ЛКИ НІ́МЦІВ В УКРАЇ́НІ» Справа – політична справа, сфабрикована у добу «єжовщини» з метою довести реальність фашистської загрози. Учасники пленуму ЦК КП(б)У в січні 1937 висловили думку про необхідність масового виселення німців з пром. р-нів УРСР, тому «шпигунів» і «контрреволюціонерів» почали знаходити в усіх сферах життя. 14 лютого 1937 з'явився директив. лист НКВС СРСР «О террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР», що вимагав знешкодження ворогів серед рад. німців. 16 березня 1937 наркомат юстиції УРСР надіслав 1-му секр. ЦК КП(б)У С. Косіору повідомлення про рішення щодо учасників «Нац. спілки німців в Україні», яка нібито провадила контррев. діяльність у Хортиц. нім. пед. технікумі (с. Велика Хортиця, нині у складі Запоріжжя). Саму справу 19–22 лютого 1937 розглядала спецколегія Дніпроп. обл. суду. За офіц. версією, цю орг-цію, що існувала від 1923, очолювали дир. Хортиц. нім. пед. технікуму М. Білік і дир. маш.-буд. технікуму К. Гойєр. Слідчі стверджували, що вказівки про проведення диверсій вони отримали під час відрядження до Берліна, а потім завербували до орг-ції викл., студентів і співроб. Хортиц. нім. пед. технікуму. Зав­госпу цього технікуму Крефту інкримінували те, що він припинив опалення побут. і навч. приміщень технікуму та різко погіршив харчування студентів. Спецколегія суду засудила до різних термінів ув'язнення Г. Янцена, Крефта, Гейдика, Діка, Н. Штейнінгера, Гірша, Паульса, Вінса, Шульца, Г. Классена, Гроймана, Коппа (М. Білік і К. Гойєр були репресовані за ін. справою), згодом декого з них розстріляли. 1962 після перевірки справи всіх їх реабілітували. 1937 репресії проти німців продовжено відповідно до оператив. наказу М. Єжова № 00439 про репресування всіх нім. підданих, які мешкають в СРСР (це мотивувалося тим, що нібито агентура нім. розвідки з числа цих осіб здійснює шкідниц. і диверсійні акти в найважливіших ділянках нар. госп-ва та готує кадри диверсантів на випадок вій­ни між Німеччиною і СРСР).

Літ.: Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. К., 1993; Німці в Україні: 20–30-ті рр. К., 1994; Ченцов В. В. Трагические судьбы: Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920–1930-е годы. Москва, 1998; Політичний терор і тероризм в Україні: ХIX–ХХ ст.: Істор. нариси. К., 2002.

Ю. І. Шаповал


Покликання на статтю