Національно-демократична партія — Енциклопедія Сучасної України

Національно-демократична партія

НАЦІОНА́ЛЬНО- ДЕМОКРАТИ́ЧНА ПА́РТІЯ (Stronnictwo Demokratyczno-Na­­rodowe) – польська політична організація. Основи партії заклали 1897 діячі Національної ліги (Р. Дмовський, З. Балицький, Я. Поплавський, В. Грабський, С. Козицький та ін.), організаційне оформлення завершене 1905. Осн. завданнями проголошено здобуття автономії Королівства Польського у складі Рос. імперії, створення законодав. сейму у Варшаві, полонізацію шкіл. освіти, судочинства, адміністрації, місц. самоврядування, зокрема і на тер. Галичини. Українців, білорусів і литовців, які проживали на цих землях, ендеки (назва чл. партії) вважали етногр. групами єдиної польс. нації. Партія мала осередки у всіх губерніях Королівства Польського, брала участь у виборах до Держ. думи Рос. імперії, де її чл. складали основу фракції Польс. коло. Під час 1-ї світ. вій­ни підтримала Росію та країни Антанти. Після відновлення незалежності Польщі 1918 перетворена у Нац.-демо­крат. союз, 1928 – знову у Н.-д. п. У 1930-х рр. популяризувала радикал. націоналіст. гасла. Після 2-ї світ. вій­ни припинила діяльність.

Л. О. Зашкільняк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. О. Зашкільняк . Національно-демократична партія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71034 (дата звернення: 24.10.2021)