Національний університет Запорізька політехніка — Енциклопедія Сучасної України

Національний університет Запорізька політехніка

НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т «ЗАПОРІ́ЗЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА» – назва від 2019 Запорізького національного технічного університету.

2020

Покликання на статтю