Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні — Енциклопедія Сучасної України

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні

«НАЦІОНА́ЛЬНА КНИ́ГА ПА́М'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМО́РУ 1932–1933 РОКІ́В В УКРАЇ́НІ» – уніфікована науково-документальна серія книг. Видана 2008–09 у Києві. Ініціював підготовку видання та створення єдиного списку тих, хто постраждав від голодомору 1932–33 (див. Голод, голодомор 1932–33) у 2007 Президент України В. Ющенко. На виконання його указів КМ України запропонував Укр. ін-ту нац. пам'яті, НАНУ, РМ АР Крим, обласним, Київ. і Севастоп. міським адміністраціям підготувати Нац. і регіон. книги пам'яті жертв голодомору (редколегію очолив Президент України В. Ющенко). Осн. мета: неупереджене дослідж. причин і наслідків, реконструкція перебігу голодомору, поширення об'єктив. інформації про трагедію народів України та увіч­нення пам'яті жертв. Серія складається із заг.-нац. тому та 18-ти томів, підготовлених у регіонах, насел. яких постраждало від голодомору: Вінн., Дніпроп., Донец., Житомир., Запоріз., Київ., Кіровогр., Луган., Микол., Одес., Полтав., Сум., Харків., Херсон., Хмельн., Черкас., Черніг. обл. і Києві. Заг.-нац. том підготували співроб. Ін-ту історії України НАНУ, Укр. ін-ту нац. пам'яті, Держ. ком-ту архівів України та НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України. Він містить аналіт. розділ «Як це було», в якому на підставі архів. документів проаналізовано істор. і правові аспекти голодомору, наведено докази його зумисності та злочинної суті як геноциду укр. народу. У підрозділах «Свідчення очевидців» та «Документи» вміщено конкретні докази злочин. природи голодомору, в розділі «Територія голодомору» розкрито його регіон. особливості та подано перелік понад 13 500 насел. пунктів, жит. яких постраждали від голодомору (укладений на підставі архів. документів та опитувань свідків). У розділі «Реєстр документів» вказано архіви та інтернет-ресурси, де можна ознайомитися з текстами документів; у розділі «Хроніка» вміщено поден. опис подій в УСРР від осені 1932 до літа 1933. Окремими розділами подано вибрану бібліографію з тематики голодомору та фотодокументи (140 тогочас. фото), наприкінці тому – іменний і геогр. покажчики. Регіон. томи складаються зі вступ. статті та розділів «Мартиролог», «Документи», «Свідчення». До томів «Національної книги па­м'яті…» вміщено імена 882 510 мешканців України, які померли 1932–33, понад 13 тис. насел. пунктів, жителі яких постраждали від голодомору. Томи Донец., Одес., Харків., Хмельн. і Черкас. обл. складаються з кількох частин. Заг. обсяг – 22 тис. сторінок. Незважаючи на окремі недоліки й помилки, створення «Національної книги пам'яті…» стало одним із найбільш вагомих результатів діяльності з дослідж. гуманітар. катастрофи в Україні та вшанування пам'яті її жертв до 75-х роковин трагедії.

В. Ю. Васильєв, Р. Ю. Подкур


Покликання на статтю