Національна безпека і оборона — Енциклопедія Сучасної України

Національна безпека і оборона

«НАЦІОНА́ЛЬНА БЕЗПЕ́КА І ОБОРО́НА» – журнал. Засн. 2000 у Києві Укр. центром екон. і політ. дослідж. (Центр Разумкова). Виходить укр. і англ. мовами у друк. (паперовому) та електрон. вигляді. До 2007 періодичність виходу становила 12 номерів на рік, надалі вона приурочена до публіч. заходів Центру (загалом у 2000–19 – 180 номерів). Залежно від специфіки теми та цільової ауди­торії, друк. версія журналу має наклад від 1300 до 3800 прим. Розповсюджується безкоштовно, у переліку отримувачів – органи держ. влади України, вітчизн. і зарубіжні публічні та університет. б-ки, провідні аналіт. центри України, країн Європи та Пн. Америки, міжнар. орг-ції. Кожен номер присвяч. певній темі з кола проблем, які досліджують експерти Центру: внутр. політика (конституц.-правові аспекти, парт. система, виборчі процеси, держ. упр.); міжнар. політика (Україна у глобал. світі, її європ. інтеграція, рос. чинник); енергетика (енергет. безпека України, енергетика і геополітика); економіка (нац. економіка у висококонкурент. світі); соц. політика (людський і соц. капітали України); гуманітарна політика (проблеми ідентичності, істор. пам'яті, формування політ. нації в Україні); безпекова політика (Україна у системі регіон. і глобал. безпеки, внутр. безпека держави і сусп-ва); громад. думка (електорал. прихильності громадян, соц. самопочуття, інституц. довіра, особливості релігійності укр. сусп-ва). Кожен номер містить, зазвичай, аналіт. доповіді Центру з тієї чи ін. теми, результати відповід. темат. опитувань громад. думки та опитувань експертів (проводить соціол. служба Центру), а також матеріали інтерв'ю, заоч. «круглих столів» тощо. Гол. ред.: Л. Шангіна (2000–15), Ю. Якименко (від 2017).

Л. І. Шангіна

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю