Нафтогазової промисловості Науково-дослідний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Нафтогазової промисловості Науково-дослідний інститут

НАФТОГА́ЗОВОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Науково-дослідний інститут (ДП «Науканафтогаз») Є дочір. підпр-вом Нац. акц. компанії «Нафтогаз України». Засн. 2003 у Києві. Від 2008 – у м. Вишневе Києво-Святошин. р-ну Київ. обл. У структурі – апарат упр., 2 центри (розробки родовищ вуглеводнів; нафтогазогеол. і сейсміч. дослідж.), 2 відділ. (геол.-геофіз. моделювання та геол.-пром. дослідж.; розробки норматив. документів і стандартизації), 3 відділи (технол. супроводу дослідж.; аспірантури та нормативно-тех. контролю; наук.-тех. супроводу баз даних), наук.-тех. б-ка. На правах філії функціонує «УкрНДІгаз» (Харків, засн. 1959; див. Природних газів Український науково-дослідний інститут); відділ. – Карпат. центр (Львів) і Центр метрології (м. Боярка Києво-Святошин. р-ну). Наук. діяльність ДП «Науканафтогаз» зосереджена в галузях геології, геофізики, сейсміч. дослідж., розвідки та розробки родовищ нафти і газу, нетрадиц. вуглеводнів, транспортування нафти і газу, підзем. зберігання газу, енерго­збереження, екон. дослідж. в нафтогазовому комплексі, наук.-тех. супроводі сервіс. та інж. робіт, створення норматив. документів різного рівня, що регламентують діяльність в нафтогаз. галузі. Основні напрями наук. досліджень: обґрунтування нових перспектив. об'єктів у нафтогазонос. р-нах України; обробка та комплексна інтерпретація сейсміч. матеріалів; геол.-геофіз. та геол.-технол. моделювання родовищ вуглеводнів; геол. оцінка та тех.-екон. обґрунтування запасів вуглеводнів; діджиталізація геол.-геофіз. інформації та формування баз даних; проектні роботи; розробка норматив. документів; супервізія польових сейсміч. дослідж.; супровід бази даних геол.-пром. інформації Нац. акц. компанії «Нафтогаз України». За безпосеред. участі ДП «Науканафтогаз» відкрито 11 родовищ вуглеводнів в Україні та за її ме­жами, понад 20 покладів на родовищах підпр-в Нац. акц. компанії «Нафтогаз України» та ВО «Білорусьнафта» з приростом запасів і ресурсів понад 22 млн т н. е. (нафт. еквівалент); виявлено та підготовлено 25 перспектив. об'єктів на ліцензій. ділянках Нац. акц. компанії «Нафтогаз України» з перспектив. ресурсами понад 300 млн т н. е.; здійснено прогноз перспектив. об'єк­тів на ліцензій. блоках № 9 Wadiel Mahareeth та № 8 South Wadiel Mahareeth у Єгипті з ресурс. базою понад 360 млн т н. е. З урахуванням рекомендацій ДП «Науканафтогаз»: відкрито 4 родовища вуглеводнів в Україні (Субботіна, Руновщинське, Східно-Руновщинське та ім. Акад. Шпака) та 7 родовищ у Єгипті (HG, WHG, EHG, NHG, Karima та Malaka); виявлено та підготовлено 25 перспектив. об'єктів на ліцензій. ділянках Нац. акц. компанії «Нафтогаз України» з перспектив. ресурсами понад 300 млн т н. е. За результатами реалізації рекомендацій щодо проведення геол.-розв. робіт прирощено запасів 7,0 млрд м3 газу та 5,8 млн т нафти. Розроблено інвестиц. проекти з освоєння ліцензій. ділянок Нац. акц. компанії «Нафтогаз України» з прогноз. показниками: видобуток – 130 млрд м3 газу та 10,9 млн т нафти з конденсатом, чиcтий прибуток понад 400 млрд грн. ДП «Науканафтогаз» брало участь у розробленні «Стратегії розвитку нафтогазового комплексу України до 2030 року», «Уточненої Державної Програми освоєння вуглеводневих ресурсів українсь­кого сектора Чорного та Азовського морів» і «Концепції функціонування та розвитку системи підземних сховищ газу (ПСГ) України». 2003–15 надруковано 12 випусків зб. наук. пр. «Проблеми нафтогазової промисловості»; від 2017 створ. 3 випуски електрон. зб. наук. пр. «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості». Дир. ДП «Науканафтогаз»: С. Лизун (2003–05), Д. Єгер (2005–08), О. Швидкий (2008–14), О. Стогній (від 2014). Лауреатами Держ. премії у галузі н. і т. стали Т. Довжок, П. Чепіль (обоє – 2009), Ю. Зарубін, О. Стогній і М. Гунда (усі – 2017). Серед визнач. науковців – О. Акульшин, Ю. Балакіров, В. Дорошенко, А. Кичигін, Ю. Крупсь­кий, О. Лапко, В. Потапов, Ю. Стародуб, Ю. Тяпкін. Нині у ДП «Науканафтогаз» працюють 128 н. с., з них 11 д-рів і 30 канд. наук.

Літ.: Рибчич І. Й., Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Дем'янчук О. В. Напрямки розвитку наукових досліджень в НАК «Нафтогаз України» // Пробл. нафтогаз. пром-сті. 2005. Вип. 1; Стогній О. В., Гунда М. В., Мельник Л. П., Якушин Л. М. Роль та місце ДП «Науканафтогаз» у розбудові нафтогазового комплексу України та міжнародному співробітництві // Пробл. та перспективи нафтогаз. пром-сті. 2017. Вип. 1.

Л. М. Якушин


Покликання на статтю