Нафтогазовий інститут Український — Енциклопедія Сучасної України

Нафтогазовий інститут Український

НАФТОГА́ЗОВИЙ ІНСТИТУ́Т Український (УкрНГІ) Засн. 1958 у Києві як підрозділ нафт. профілю Укр. НДПІ вугіл. пром-сті. Відтоді його співроб. займалися комплекс. дослідж. питань розвитку нафт. галузі України – від геол.-розв. робіт, буріння свердловин до нафтоперероб­лення та нафтохімії. Від 1966 – НДПІ нафтовидобув. пром-сті (УкрНДПІНД). У тому ж році виокремлено ВНДПКІ нафтоперероб. і нафтохім. пром-сті (див. «Масма» Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості). Від 2-ї пол. 1960-х рр. УкрНДПІНД забезпечував проектно-кошторис. документацією та наук. розробками нафт. галузі як України, так і пд.-зх. регіонів СРСР. Від 1974 – НДПІ нафт. пром-сті («Укр­діпроНДІнафта»). Від того ж року – гол. орг-ція в системі Мін-ва нафтовидобув. пром-сті СРСР, що займалася проектуванням і розвитком матеріально-тех. бази буд.-вироб. нафтопром. комплексу. За проектами, розробленими фахівцями «Укр­діпроНДІнафта», здійснювали освоєння та облаштування нафт. родовищ України, Білорусі, Казахстану, Балтики, Якутії, Зх. Сибіру, Поволжя, а також зарубіж. країн, зокрема Польщі, Болгарії, Лівії, Сирії, Іраку, В'єт­наму. Від 1983 – гол. установа СРСР з проектування розроблення й облаштування нафт. родовищ на Кубі. Пізніше фахівці ін-ту виконували проектні роботи для Китаю та ін. країн. Від 1994 – ВАТ з сучас. назвою. 1996 Держ. ком-т нафт., газової та нафтоперероб. пром-сті України призначив УкрНГІ гол. ін-том нафтогаз. галузі з вироб-ва н.-д. і проектно-вишукувал. робіт. Пізніше унаслідок скорочення нафтовидобутку в Україні в діяльності ін-ту на перший план вийшло міжнар. спів­роб-во, переважно з АТ «НК-Рос­нафта» та її дочір. підпр-вами. Від 2011 – ПАТ. Нині УкрНГІ охоп­лює всі напрями комплекс. проектування об'єктів нафтогаз. галузі, пром. та соц. інфраструктур, вироб. і допоміж. комплексів ін. галузей, проведення комплекс. інж. вишукувань для різних видів буд-ва та надання інжиніринг. послуг. Н.-д. та наук.-тех. роботи: розроблення схеми розвитку нафтогаз. пром-сті; підготовка норматив. та методол. документації з питань розроблення та облаштування родовищ нафти і газу; підрахунок запасів родовищ нафти і газу; складання технол. схем і проектів дослідно-пром. та пром. розроблення родовищ нафти і газу; аналіз розроблення родовищ нафти і газу, підготовка рекомендацій щодо збільшення поточ. видобутку, підвищення ефективності розроблення родовищ, шляхів збільшення кінцевого вилучення нафти, газу і конденсату з них; автор. нагляд за реалізацією проектів розроблення родовищ нафти і газу; експертиза н.-д. робіт і проектно-кошторис. документації, виконаних для підпр-в і орг-цій нафтогазовидобув. пром-сті. Серед відомих науковців – О. Акульшин, Ю. Балакіров, С. Білик, Т. Єременко, М. Жидовцев, В. Краюшкін, О. Мартинців, Ю. Островсь­кий, В. Світлицький. За час існування Ін-том керували: Р. Фанієв, Л. Середницький, В. Мельничук. Від 2004 голова правління – Г. Крамарев.

О. О. Акульшин


Покликання на статтю