Народознавчі зошити — Енциклопедія Сучасної України

Народознавчі зошити

«НАРОДОЗНА́ВЧІ ЗО́ШИТИ» Засн. 1995 у Львові Ін-том народознавства НАНУ як двомісячник. Наклад 190 прим. Публікують аналіт. матеріали з етнології, мистецтвознавства, нар. мист-ва, фольклористики та музеєзнавства. Друкують спецвипуски, присвячені важливим наук. питанням, ювілеям видат. науковців; окремі числа містять матеріали наук. конференцій. Уміщують також наук. розвідки зарубіж. учених. Серед рубрик – «Статті», «Ювілеї», «Рецензії». «Н. з.» розповсюджують серед наук. б-к України та ін. країн. Гол. ред. – С. Павлюк, відп. секр. – Р. Яців.

Г. В. Врочинська

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Г. В. Врочинська . Народознавчі зошити // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71148 (дата звернення: 23.10.2021)