Народня трибуна — Енциклопедія Сучасної України

Народня трибуна

«НАРО́ДНЯ ТРИБУ́НА» – національний часопис Покуття. Виходив двічі на місяць 1934 у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) в однойм. вид-ві. Побачив світ напередодні громад. виборів і був задеклар. як позапартійний. Ред. мала на меті сприяти згуртуванню місц. українства, обстоювати його інтереси в громад.-екон. та культ.-осв. сферах, дбати за духов­не піднесення краю. На шпальтах часопису вміщували політ. новини в Україні, що була в складі СРСР, та Польщі, подавали хроніку громад.-культур. життя (підготовка до громад. виборів у Коломий. повіті, діяльність т-ва «Укр. нар. дім», повіт. гуртка «Рідна школа», філій т-в «Просвіта», «Сільс. господар», «Союзу українок»). Також друкували некрологи місц. громад.-культур. діячів. Рубрики: «Над Дніпром», «З Польщі», «На Далекому Сході», «Новинки», «Коломийська хроніка». Відп. ред. – С. Ласійчук. Часопис розповсюджували серед мешканців містечок і сіл Покуття. Через ідейні розбіжності у ред. стався розкол і 3-є число не побачило світ. Група співроб. «Н. т.», колиш. чл. Радикал. партії, започаткувала влас. часопис – «Голос Покуття». 2013 вид. «Н. т.» відновила М. Ос­лавська. Видавці – Коломий. відділ. Всеукр. об'єдн. ветеранів (2013), Об'єдн. громад. орг-цій Коломийщини «КОЛО» (2013–18), Рада нац.-демократ. сил (від 2019). Виходить неперіодично, 2013–19 побачило світ 24 числа. Наклад зазвичай 3 тис. прим., 2014 під час виборів – 25–70 тис. прим. Друкують у Коломиї та Чернівцях. Публікують матеріали на теми громад.-політ. життя Коломийщини, зокрема критичні про місц. владу, вміщують інформацію від представників депутат. корпусу міста та району, толерують теорію націоналізму. Розповсюджують вид. безкоштовно. В. о. гол. ред. – О. Баранецька; шеф-ред. – В. Семик (2014).

Літ.: Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Коломиї (1865–1994 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1996; Васильчук М. М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга пол. ХІХ ст. – ХХ ст.). Коломия, 2012.

О. З. Середа, М. В. Савчук


Покликання на статтю