Народня справа — Енциклопедія Сучасної України

Народня справа

«НАРО́ДНЯ СПРА́ВА» – тижневик. Друкували 1918–19 в Києві. Видавець – Київ. губерніал. нар. управа. Виходив на підставі програми, затв. Губерніал. земським зборами у квітні 1918. Був нар. органом, переважно селян., позапартійним. Редакц. ком-т: П. Пожарський (1918; голова), В. Горбачевський (1919); зав. ред. – Б. Дорошкевич (1918), І. Шарий (1918–19). Друкував статті політ., істор., екон., культур. тематики, переклади творів зарубіж. авторів, зокрема «Подвій­ний постріл» В. Бласко Ібаньєса в перекл. В. Короліва-Старого тощо. Видав брошуру лікаря Захмарного «Про пошесті: (Що таке заразливі хвороби та як од них берегтись)» (1918). Рубрики: «З життя УНР», «Про українську армію», «З життя Народних Рад», «Земське життя» («Хроніка земського життя»), «Сільське хазяйство і кооперація», «На Вкраїні», «За кордоном», «Що на часі», «Нові книги», «Всякі звістки», «Дописи» тощо. Серед авторів – Д. Загул, В. Королів, Гр. Наш (Н. Григоріїв), К. Поліщук, В. Садовський, О. Сачківська, Є. Сисоєнко. Від ч. 32–33 і до кінця 1918 часопис виходив з обкладинкою в оформленні Г. Нарбута. У період Гетьманату призначено нових чл. Управи Губерніал. земства на чолі з Б. Лєнявським. У цей час вид. зазнало цензур. утисків: окремі статті вилучали, і числа виходили з незадруков. шпальтами. У часи Директорії ред. повернулася до поперед. тематики, також друкувала уряд. документи, зокрема «Закон про землю в Українській Народній Республіці». 1919 вийшло лише 2 ч. тижневика у зв'яз­ку з браком коштів на його видання.

М. О. Гринько


Покликання на статтю