Народня сила — Енциклопедія Сучасної України

Народня сила

«НАРО́ДНЯ СИ́ЛА» – газета. Орган Укр. селян. партії (УСП). Виходила 1936–38 в Ужгороді двічі на тиждень укр. мовою. Відображала програмні положення УСП – вимога повної автономії, виборів до сойму, проведення аграр. реформи тощо. Вирізнялася серед ін. передусім радикальністю думок, була одним із найбільш націоналіст. вид., що виходили в Закарпатті до 1938. Висвітлювала політ. та соц.-екон. проблеми краю, культ.-осв. акції, аналізувала міжнар. події тощо. На її шпальтах гостро звучали протести проти посилення чехізації та русифікації, а також проти територ. зазіхань з боку Угорщини й Польщі, що висували ідею встановлення спіл. кордону. Водночас 1938 часопис активно закликав до об'єднання всіх укр. політ. сил краю. Припинив існування в жовтні 1938, коли було заборонено діяльність усіх політ. партій. Видавець та відп. ред. – М. Тулик, співред. – І. Невицька.

Літ.: Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20–30-х років 20 ст. Ів.-Ф., 1995; Загальна бібліографія Підкарпаття. Уж., 2000; Токар М. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919–1939). Уж., 2006.

М. М. Вегеш, М. Ю. Токар


Покликання на статтю