Народня сила — Енциклопедія Сучасної України

Народня сила

«НАРО́ДНЯ СИ́ЛА» – тижневик. Видавали 1932–33 у Чернівцях як госп.-кооп. і інформ. часопис, від 1933 – орган Укр. нац. партїї (УНП). Видавець і ред. – Ю. Сербинюк. Інформували про шляхи виходу буковин. селянства з екон. кризи 30-х рр. 20 ст., зокрема створення кооперативів і сільс. кредит. та спожив. кооперації, ведення с. госп-ва із використанням сучас. досягнень науки та орг-ції праці. Друкували розвідки інж., вет. лікарів, фахівців з різних галузей с. госп-ва (серії статей, присвяч. тваринництву та догляду за худобою, М. Грицьківа й Е. Суховерського), знайомили із розпорядженнями й законами, що стосувалися селян. госп-в, порушували питання соц. захисту та матеріал. допомоги. Висвітлювали також проблеми, пов'язані з життям усіх верств укр. сусп-ва, інформували про важливі події в краї та світі (рубрики «По світі», «Дещо з господарства», «Новини», «З організаційного руху», «Надіслане», «Рекламні оголошення»). Наприкінці 1932 висвітлювали теми виборів до органів влади різних рівнів, передвиборчу боротьбу, в якій ред. часопису активно підтримувала УНП, що обстоювала позиції націоналізму, про згубні наслідки румунізації тощо. Ред. вела полеміку з румун. часописами на захист прав українців, приділяла багато уваги популяризації укр. мови, історії, культури. Низку статей присвячено життю українців у СРСР, зокрема голодомору 1932–­33, в яких засуджували більшов. владу, що спеціально організувала його та призвела до смерті мільйонів українців; повідомляли про створення по всій Буковині ком-тів допомоги тим, хто потерпав від голоду. У зв'язку із суворою цензурою частину матеріалів друкували анонімно.

Літ.: Українська преса і періодичні видання на Буковині // Буковина. Її минуле і сучасне. Париж; Філадельфія; Детройт, 1956; Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999.

ДА: Б-ка Держ. арх. Чернів. обл.

О. О. Гаврилюк


Покликання на статтю