Народній голос — Енциклопедія Сучасної України

Народній голос

«НАРО́ДНІЙ ГО́ЛОС» – громадсько-політична газета лівого спрямування. Виходила від липня до вересня 1938 у Стані­славі (нині Івано-Франківськ) двічі на місяць. Видано 3 числа (3-є після конфіскації – другим накладом). Видавець – Видавн. ком-т (ч. 1, 2), В. Проців (ч. 3). Ред. газети орієнтувалася на робітн. аудиторію в Галичині й у середо­вищі укр. еміграції, зокрема в США; вміщувала матеріали, спрямовані на критику діяльності як укр., так і закордон. «націоналіст. рухів»; пропагувала ідею побудови безклас. сусп-ва; застерігала про загрозу розгортання нової світ. вій­ни; закликала робітників, селян і «труд. інтелігенцію» краю до єдності та активізації діяльності в обороні своїх прав (напр., свободу совісті, друку, орг-цій); обстоювала ідею амністії для по­літв'язнів у Польщі, закриття табору в Березі Картузькій; інформувала про міжнар. події (вій­на в Іспанії, рад.-япон. прикордонні конфлікти) та страйк. рух робітників на Станіславщині. Осн. рубрики: «Огляд світових подій», «Останні відомості з фронтів», «Останні вісти зі світа», «На протифашистівських фронтах», «Із робітничого руху Станиславова», «Дописи», «Повідомлення». Усі матеріали «Н. г.» опубл. без зазначення прізвищ авторів. У 2-му числі вміщено «Літературний додаток “Народнього голосу”». Редагувала колегія, відп. ред. – В. Проців.

Літ.: Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю