Народній голос — Енциклопедія Сучасної України

Народній голос

«НАРО́ДНІЙ ГО́ЛОС» – тижневик. Друкували 1921–[23] в Чернівцях. Видавець і відп. ред. – І. Созанський. Мав виразне антирад. спрямування. У ст. «Царство брехні» подано образ цар. Росії, де найбільше боялися правди, однак робітн.-селян. уряд, на думку автора, перевершив те, що робили царі та їхні прислужники. Ситуації у рад. Україні присвячені ст. «Московський рай, а комуністичне пекло», «Більшовики-комуністи, а українське селянство». Надруковано «Заяву представительства Української Народної Республіки», де повідомляли про створення Ради республіки в УНР як верхов. органу нар. влади на чолі із С. Петлюрою, а також ред. коментар, у якому подано політ. оцінку держ. системи та законодавства УНР. Новини політ. і культур. життя публікували в рубриці «Вісті». Презентували також вірші В. Самійленка та Н. Волошки.

Літ.: Сімович В. Видавнича справа на Буковині в останньому десятилітті (1918–1928) // Книголюб: Вид. Укр. т-ва прихильників книги. Прага, 1928. Кн. 1/2; Українська преса і періодичні видання на Буковині // Буковина. Її минуле і сучасне. Париж; Філадельфія; Детройт, 1956; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999.

ДА: ЛННБУ. Ж 6989; Наук.-довідк. б-ка центр. держ. архівів України. 1109 СГ.

М. М. Романюк, М. В. Галушко


Покликання на статтю